SLNKO VÁM FAKTÚRU NEPOŠLE img
BUDE STÁLE ZADARMO

Zaregistrujeme a vybavíme dotáciu za vás. Kontaktujte nás.0918583499. U NÁS MA DOTÁCIU KAŽDÝ.

Solárne systémy

img

Aj keď je veľmi ťažké paušalizovať spotrebu teplej vody alebo tepla pre jednoltivcov, rodiny alebo priemyselné prevádzky, podľa noriem a výsledkov prieskumov energetických agentúr, sme pre Vás pripravili štyri základné sety solárnych kolektorov SPLIT. Tento Set sa skladá z jedného alebo viacerých kolektorov, špeciálneho obehového čerpadla, digitálnej inteligentnej riadiacej jednotky, expaznej nádrže, manometrov a  z dvoj- alebo troj-valentného zásobníka.

Najdôležitejšou súčasťou celého solárneho systému je kontrolná jednotka TK-SC6. Toto elektronické ineligentné zariadenie dokáže regulovať prípravu teplej vody v zásobníku, zároveň regulovať ohrev pomocou ďalších zdrojov vykurovania. Jednotka obsahuje moduly pre reguláciu celého, aj kombinovaného, vykurovacieho systému. Súčasťou riadiaceho systému sú tepelné senzory kolektora, zásobníka a teplomerná jímka.

Ďalšou dôležitou súčasťou celého systému je čerpadlová skupina, zaisťujúca hydraulické prepojenie so zásobníkom vrátane napojenia pre expanznú nádobu. Obehové čerpadlá používané v našich solárnych vákuových trubicových systémoch sú vystavované mnoho násobne vyšším teplotám, ako v bežnom vykurovacom systéme. Preto sú, oproti bežným čerpadlám, vybavené keramickými lamelami, ktoré odolávajú  extrémne vysokým teplotám v solárnom systéme.

Zásobník je neoddeliteľnou súčasťou solárneho systému. Čerpadlo sem prenáša kolektorom zohriatu teplonosnú kvapalinu, ktorá v ňom pomocou výmenníka odovzdáva obsiahnuté teplo vode. Vychladnutá kvapalina sa vracia do kolektora na opätovné zohriatie. S našimi solárnymi systémami dodávame dvoj- a troj-valentné zásobníky Lason. Dvoj-valentný zásobník je, v prípade nepriaznivých slnečných podmienok, podporovaný elektrickým ohrievačom vody ako vidieť na obrázku.

Solárny systém s dvoj-valentným zásobníkom 

Troj-valentné zásobníky majú až 2 špirály a elektrický ohrievač vody, s ktorými môžeme podporovať systém aj elektrickým aj plynovým vykurovaním zároveň. Takto podporovaný systém ponúka široké spektrum možností zapojenia a optimalizácie pre jednotlivé geografické oblasti s dôrazom na úsporu nákladov a energie. Zásobníky Lason Vám dajú vysoký komfort prípravy teplej vody vďaka rýchlemu, rovnomernému ohrevu veľkoryso dimenzovanou vykurovacou špirálou typu "extra long" (o 10m (30m) vyššia ako bežne dodávaný štandard (20m)) vedenou hlboko až ku dnu zásobníka. Veľmi nízke straty tepla zabezpečuje efektívna bezfreónová izolácia. Pre zvýšenie odolnosti voči korózii je vo vnútornom priestore umiestnená magnéziová anóda.      

Solárny systém s troj-valentným zásobníkom

 

Základné systémy SPLIT:

SPLIT 200L - pre 2-4 člennú domácnosť

SPLIT 300L - pre 4-5 člennú domácnosť

SPLIT 500L - pre 5-7 člennú domácnosť

Tieto kolektorové sety sú len základné a navrhované pre počet členov domácnosti. Prakticky sa dajú, bez ďalších úprav a rozšírení, použiť napríklad aj v oblasti priemyslu, gastro sllužieb, cestovného ruchu a mnohých ďalších s ekvivalentnou spotrebou vody. Takýto systém pracuje celoročne plne automaticky, takže dodávky teplej vody sú vždy zabezpečené na požadovanej teplote. V letných mesiacoch solárny systém spravidla zabezpečí 100% potreby teplej vody, vo zvyšných mesiacoch roka vodu predhrieva, takže bojler vodu už iba dohreje na obvyklú teplotu čím sa v porovnaní s klasickým ohrevom ušetrí veľké množstvo energie. Celoročne je tak možné ušetriť 65 - 75% energie potrebnej na získanie teplej vody pre bežnú domácnosť. Pretože intenzita slnečného žiarenia je geograficky aj časovo veľmi variabilná, vieme Vám systém "ušiť na mieru" tak, aby sa dosiahla najväčšia úspora energie, tepla a hlavne financií práve na mieste, kde to Vy potrebujete.

Systém na mieru

Pretože v rôznych častiach sveta sú iné geografické podmienky, aj projekt a realizácia každého solárneho systému vyžaduje osobitý prístup a optimalizáciu. My Vám prispôsobíme systém na na mieru, pri zachovaní všetkých unikátnych vlastností a navrhneme najvýhodnejšie riešenia.

Treba zdôrazniť, že ekonomicky zmysluplne sa solárnym zariadením nedá zabezpečiť 100% pokrytie energetických potrieb rodinného domu na jeho vykurovanie (aspoň nie štandardne postaveného v zmysle  súčasne  platných noriem a predpisov na tepelné straty). Veľkosť kolektorového poľa a teda aj jeho výkon je však v tomto prípade podstatne väčší. Preto je potrebné profesionálne a zodpovedne určiť najoptimálnejší kolektorový systém s využitím kvalitných zásobníkov a expanzných nádrží za súčasnej nepretržitej elektronickej kontrole celého systému.

Náš systém sa skladá z kolektorov, čerpadla, riadiacej jednotky, expaznej nádrže, manometrov a  z  dvoj- alebo troj-valentného zásobníka. Dvoj-valentný zásobník má dve špirály a tak sa  dá  celý systém podporiť eltrickým alebo plynovým vykurovaním. Troj-valentné zásobníky majú 3  špirály, s ktorými môžeme podporovať systém aj elektrickým aj plynovým vykurovaním zároveň.

Pri využívaní slnečnej energie sa stretávame s istým energetickým paradoxom. Najmenšia intenzita slnečného žiarenia nastáva v zimnom období, v čase kedy potrebujeme najviac tepla, v letnom období je to presne naopak. Využitie tohto tepla sa najčastejšie rieši ohrevom vody v bazénoch, čím sa kúpanie v ňom stáva príjemnejšie a predĺži sa tak kúpacia sezóna.

Kombinovaný systém je preto energeticky úspornejší a ekonomicky výhodnejší a my Vám

PRISPÔSOBÍME SYSTÉM NA MIERU!

Vypracujeme pre Vás projekt solárneho systému s kompletným poradenstvom podľa Vašich predstáv a podmienok. Navrhneme riešenia a kombinácie pre optimalizáciu systému a maximálnu úsporu nákladov aj tepla. Na celom Slovensku máme zaškolené tímy profesionálnych Pracovníkov, ktorí zabezpečia montáž systému " na kľúč". Samozrejmosťou je servisné a poradenské zabezpečenie. Všetky produkty sú neustále na sklade, čo Vám zaručuje servis a montáž bez časových prieťahov spojených s ich dovozom.SME DRŽITELIA CERTIFIKÁTU INŠTALATÉR MALÉHO ZDROJA.